01 velj

KROŠTULE

krostulePERMAKULTURA I KROŠTULE
Jednostavna slastica, poznata pod raznim nazivima, talijanskog podrijetla totalno udomaćena uz jadransku obalu pod nazivima kroštule, hruštule itd. 🙂 Jedna od karakteristika ovog kolača je da “jedan traži drugog” i da je teško prekinuti niz 🙂 Iako je na njemu štaub-šećer, sam kolač nije presladak.
Opet jednostavnost i radost u životu 🙂