12 sij

PERMAKULTURNI DIZAJN

dizajnPermakulturni dizajn 🙂
Jedan od naših poslova/interesa je i permakulturno dizajniranje imanja, fami i okućnica. Kopiranje uzoraka, ciklusa i zakonitosti iz prirode u svrhu postizanja održivosti po uzoru na prirodu zahtijeva multidisciplinaran pristup. U stvaranju dizajna koristimo se svim alatima koje nam nudi permakultura.