01 velj

KAMINI, KALJEVE PEĆI ILI ROCKET MASS HEATERS

kamini i peciPERMAKULTURA I GRIJAĆA TIJELA
Do sada smo, u životu :), našim rukama sagradili 2 kamina i 1 kaljevu peć, u vrijeme oko 2000. godine kad nismo imali pojma da negdje u svijetu postoje rocket mass heateri 🙂 A kad smo saznali, razmotrili smo što nam to znači u životu 🙂
Optimum umjesto maksimuma …. ustanovili smo da prema našem “ukusu” kaljeve peći i dalje vode na top listi, uglavnom jer su optimalne i uklapaju se u naš stil života. Kamini i rocket mass heateri različiti su po tome što kamin troši maksimalno drveta, a “rocketi” minimalno. Isti su po tome što i jedne i druge treba kontinuirano hraniti drvetom, pa to jako utječe na vaš stil života i raspored obaveza u danu, ili u obitelji postoji baka ili deda koji stalno lože 🙂 Zanimljivo je da su za rocket mass heatere zainteresirane uglavnom mlađe osobe u permakulturi. To bi mogao biti dobar način spajanja generacija.

12 sij

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

zakoniZima je odlično vrijeme za čitanje ovakvih dokumenata 🙂
1) PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI BILJA I ŽIVOTINJA na linku http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_1_31.html
ili
2) Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
na linku http://www.zakon.hr/z/427/Zakon-o-ekolo%C5%A1koj-proizvodnji-i-ozna%C4%8Davanju-ekolo%C5%A1kih-proizvoda

Winter is such a good time for reading 🙂 If anyone from English speaking area knows Croatian 🙂 and would like to read it 🙂 here are some links:
1) Rules on ecological production of plants and animals at: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_01_1_31.html
or
2) Law on ecological production and labeling of ecological products at http://www.zakon.hr/z/427/Zakon-o-ekolo%C5%A1koj-proizvodnji-i-ozna%C4%8Davanju-ekolo%C5%A1kih-proizvoda

12 sij

EUROPEAN PERMACULTURE TEACHERS PARTNERSHIP

eptKao u svakoj kulturi, i u permakulturi postoje kratice i kovanice. Neke od njih su “permanaut” i EPT – European Permaculture Teachers partnership (Europsko partnerstvo učitelja permakulture). Ako je fotoprilog premutan, pronađite nas na http://permateachers.eu/mugshot-gallery/

Abbreviations and acronyms are common in any culture, and that’s the case in Permaculture, as well. Some of them are “Permanaut” and EPT – European Permaculture Teachers partnership. If the attached photo is blurry, find us at http://permateachers.eu/mugshot-gallery/.

12 sij

KOLICA ZA DRVO

drva - okvir zaGrijanje na drva…
zgodno je razmotriti (ako već niste) ova kolica na kotačima iz naše radionice. Ako imate švas-aparat i znate kako s njim… okvir možete napraviti vrlo brzo i prema mjeri koja vam odgovara. U ova kolica s fotografije stane oko 0,2 metra, što je dovoljno za nekoliko dana grijanja (ovisi o peći, volumenu grijanog prostora…), a inače su dizajnirana i za dizanje pomoću dizalice na 1. ili 2. kat. Prijenos drva postaje “pjesma” 🙂

12 sij

SENF I KSANTAN GUMA

ksantan gumaČovjek uči dok je živ 🙂
Nedavno smo naučili da se u senfu nalazi ksantan guma. Kratko surfanje i eto informacija: ksantan guma proizvodi se od kukuruznog šećera ( vidi na http://e-brojevi.udd.hr/415.htm ), a kukuruzni šećer od kuruze ( vidi na http://en.wikipedia.org/wiki/High-fructose_corn_syrup ) koja je danas 26% iz GMO proizvodnje (u SAD-u 86%) … vidi pod http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_crops
i eto, odvede nas istraživanje o ksantan gumi u široko područje anti-gmo aktivizma, a nismo to htjeli.
Samo nas je zanimalo što radi ksantan guma u senfu ? 🙂
I što dalje s tim?

07 sij

Hranidba ptica

misija

Permakultura i briga o divljim životinjama

MISIJA
Popili kavicu i otišli hraniti ptice 🙂
Grtalica nije prošla, klasičan “vlak u snijegu” 🙂

18 stu

LABIRINT PREOBRAZBE

Karmela i ja održavamo 72-satne tečajeve permakulture. Za to smo, zajedno s diplomom, dobili međunarodnu licencu…

Kako je permakultura svjetski pokret, a njezin sadržaj neobično običan – 72-satni tečajevi mogu i vama biti vrata u … labirint vlastite preobrazbe i put u sklad s prirodom.

Iz perspektive modernog čovjeka koji s prirodom živi u potpunom neskladu, bez obzira na to koliko je o njoj informiran, permanentna agrokultura može postati…